Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation VT 2018

Skapad 2018-02-18 15:51 i Da Vinciskolan Ale
Vi kommer att studera hur människan kommunicerat med varandra genom historien. Du kommer även att få jämföra och fundera över vilka effekter en allt snabbare kommunikation innebär.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi kommer att arbeta med att se vilka olika sätt människan har kommunicerat på genom tiderna. Vilka drivkrafter som ligger bakom utvecklingen samt hur det påverkat/påverkar individ, samhälle och miljö.

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

 • Du kommer att lära dig om hur människan har kommunicerat genom tiderna, från röksignaler till dagens snapchat. Vad kommer sen?
 • Du kommer att lära dig om internets utveckling samt hur samhället har påverkats
 • Du kommer att lära dig om mobiltelefonernas funktion och utveckling samt hur den påverkat vårt samhälle

Arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Läsa och besvara frågor
 • Titta på filmer
 • Diskussioner EPA
 • Faktasök och skriftligt arbete om mobiltelefonen

Hur du får visa vad du kan:

 • Vara på lektionerna och vara delaktig i alla moment.
 • Skriftligt förhör.
 • Genom att skriva och lämna in en text om mobiltelefonen utveckling och dess konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
 • Samtal/diskussion om mobiltelefoni och Internet.

Uppgifter

 • Mobiltelefonen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
Kunskapskrav i Teknik 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Teknikutveckling och drivkrafter Föra underbyggda resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Konsekvenser Föra underbyggda resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: