Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inventions- make the world a better place

Skapad 2018-02-18 17:59 i Munkegärdeskolan Kungälv
Ever had a really good idea? What would make life easier? What could make the world a better place? Become an inventor!
Grundskola 9 Engelska
After reading about famous inventions and how they changed the world and watching the film "Pay it forward", it’s your turn to try to become an inventor and come up with something that the world really needs.

Innehåll

Make the world a better place

Unit-3 Inventions in English 9 - Gleerups. 

Come up with an invention of your own. You will design your invention and explain why you plan to invent it. You also need to think about how and where to market it.

Use Google presentation for your presentation and/or Google document to document your ideas and other information.

Finally, you will also discuss and talk about pros and cons of your inventions with a group of your peers.

 

How to get started:

1. Brainstorm ideas. Make a list of all the things that interest you.

2. Decide on an idea and document it (what makes it special, what is the purpose of your invention, how and where would you market it, etc).

3. Draw a picture of how your invention will look like.

4. Time for presentation: present your invention to a group of peers and have a discussion on pros and cons. 

 

 

Bedömning

1. Skriftliga och muntliga presentation och diskussioner.

2. Förmåga att förstå texter (hjälpmedel från internet och Gleerups "Inventions" texter och filmen "Pay it forward")

3. Förmåga att förstå andras presentationer. 

 

Uppgifter

  • Make the world a better place

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
1.1. Förståelse tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
1.2. Förståelse skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
2. Visa förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
3. Strategier för ökad förståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
4. Egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
5.1. Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
5.2. Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: