Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stone Cold by Robert Swindells

Skapad 2018-02-18 19:31 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Introduction For five weeks you will work with the novel called Stone Cold. The novel, published in 1993, is set in the very heart of London and is a first-person narrative following two characters. The story follows Link, a newly-homeless teenager getting used to his situation and also an older man called Shelter, an ex-army officer. Have a thrilling read!!

Innehåll

Instructions

 

You will read a few chapters at the time and prepare book circles, where you discuss aspects of the book in smaller groups. Also, you will make a few smaller written assignments individually to show your understanding of the book, and also a final written assignment. The final assignment will be prepared and written in class, and you can choose from many topics. You will also have the chance to improve your final assignment. The assignments leading up to the final assignments will not be graded - but are chances to practice. You will have several book circles, and it takes some practice. Therefore, you will record one book circle at the beginning (get some feedback from me) and one at the end, which I will grade.To-do list:

 

 1. Follow the lesson plan below and read the book Stone Cold. You will need to follow the schedule and read at home as homework.

 2. Prepare and participate in the book circles. It is your responsibility as a group to make the book circles work.

 3. Write the written assignments x 1.

 4. Write the final assignments (posted later).

 5. Record two book circles (the second one and the last one).

Uppgifter

 • Instructions to Stone Cold + grading matrix

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Stone Cold (skriftlig) matris

E
C
A
Förståelse - hur du redogör för och diskuterar innehållet
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap
och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
såväl helhet som detaljer i välgrundat och nyanserat redogöra för, med gott resultat
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier
viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
ett relevant sätt
relevant och effektivt sätt
Formulera sig i skrift och formulera sig anpassat
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion - muntligt och skriftligt
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Diskutera och jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

En
Stone Cold (muntlig) matris

E
C
A
Förståelse - hur du redogör för och diskuterar innehållet
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap
och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
såväl helhet som detaljer i välgrundat och nyanserat redogöra för, med gott resultat
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier
viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
ett relevant sätt
relevant och effektivt sätt
Formulera sig i skrift och formulera sig anpassat
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion - muntligt och skriftligt
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Diskutera och jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: