Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtat

Skapad 2018-02-18 20:17 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Planering för "Regnbågsgruppen" Med utgångspunkt i hjärtat kommer vi behandla frågor som rör känslor och kroppen.

Innehåll

Projekt

Varför valde vi detta projekt?

Utifrån barngruppens sammansättning och tidigare erfarenheter behöver gruppen stärka sin VI känsla och arbeta med relationer till varandra.

Hur tar vi tillvara på barnens intressen och erfarenheter? 

Vi kommer att utgå från hjärtat men därifrån ska barnen få styra hur arbetet går vidare.

Hur synliggör vi projektet i lärmiljön?

Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationerna och reflekterar kring dessa. Vi använder foto, film, bilder och barnens alster. Genom att göra detta synliggör vi lärprocesserna och de får möjlighet att påverka hur projektet ska fortgå. För att locka alla sinnen och utmana barnen, har vi olika material till skapande aktiviteter, böcker, foton och digitala verktyg tillgängliga.

Vilka metoder, arbetssätt och strategier tänker vi använda os av?

Att vara nyfikna, utmanande och inspirerande medforskare. Att lyssna in vad barnen leker för att kunna möta dem. Barnen kommer att delas i mindre grupper även inom Regnbågsgruppen för att skapa ett klimat där alla får komma till tals och för att skapa arbetsro.

Hur tänker vi utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? 

Genom att låta barnen vara nyfikna och ha en tillgänglig miljö kring skapande. Vi kommer arbeta mycket med känslor, kroppspråk, att lyssna och vara lyhörd samt att vi använder oss av tecken som stöd. Att samtala tillsammans, läsa tillsammans.

Hur tänker vi utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor?

I och med vår utgång i hjärtat kommer vi behandla inte bara frågor som rör hjärtat i sammanhanget känslor och vänskap utan även det faktiska organet som pumpar ut blodet i kroppen. Hur vi rent konkret arbetar med matematik, teknik och naturvetenskap kommer barnen få vara med och bestämma.

Hur tänker vi arbeta med barnens delaktighet och inflytande?

Då vi utgår ifrån barnens intresse och vad de visar nyfikenhet på. Att låta barnen vara aktiva lyssnare i samlingar och andra sammankomster. Att låta barnen vara med och välja/påverka där det är möjligt och känns konkret. Frukstund, lekar, arbetsmetoder och tillvägagångssätt i olika uppgifter.

Hur gör vi arbetet med likabehandlingsplanen levande i vardagen?

Varje dag har vi ständiga dialoger kring hur  man ska vara som medmänniska. Vårt projekt är valt efter att skapa trygga barn och individer som kan ta ansvar för sina handlingar och vet hur vilka redskap som finns att tillgå när konflikter uppstår.  

Hur tänker vi göra föräldrarna delaktiga?

Vi kommer att dokumentera i unikum samt dela information om projektet i den dagliga kontakten.

Hur tänker vi följa upp och utvärdera vårt arbete?

Den dagliga dokumentationen och reflektionen med barnen är den största delen i vår utvärdering. Att få möjlighet att som pedagoger reflekter tillsammans  för att hela tiden hålla oss uppmärksamma på vad barnen vill och visar intresse av.

 

 

Uppgifter

  • Introduktion - samling v.9

  • Samling v 10

  • Samling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: