Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religioner

Skapad 2018-02-19 10:31 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. Gamla testamentet är grunden för de tre religionerna som formats i Mellanöstern - judendomen, kristendomen och islam. I detta arbetsområde ska vi studera likheter och skillnader mellan dessa religioner.

Innehåll

 

Under vecka 10-13, 15-16 kommer vi att arbeta med detta område.

 

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna beskriva:

 • Huvuddragen i religionernas historia.

 • De olika riktningarna inom religionerna.

 • Vilka heliga skrifter som finns.

 • Hur man ser på Gud.

 • Hur man ska leva sitt liv, vilka regler man bör följa.

 • Hur man ser på  människan. Vilken människosyn som finns inom religionerna.

 • Vad livets mål är. Vad som sker efter döden.

 • Vilka de heliga platserna är och varför de betraktas som heliga.

 • Religionernas riter och vad de innebär.

 • Religionernas roll i dagens samhälle.

 

Bedömning

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:
-jämföra religionerna
-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion
-resonera och reflektera kring religionens betydelse för människan

Jag kommer att bedöma dina kunskaper om religionernas:
-ritualer, heliga rum och platser
-grundtankar
-levnadsregler 

Undervisning och arbetsformer

 • Kortare filmer
 • Diskussioner
 • Lärarledda genomgångar
 • Arbetsuppgifter
 • Studi

 

Exempel på uppgifter för betyg E, C och A

E - Vilka heliga skrifter finns inom judendomen, kristendomen och islam?

C - Vad är skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer?

A - Vilka är de viktigaste likheterna mellan judendomen, kristendomen och islam?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: