Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ANDT och källkritik- Alkohol och Tobak

Skapad 2018-02-19 12:08 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9 Idrott och hälsa Samhällskunskap
Källkritiskt arbetsområde där vi behandlar drogerna alkohol och tobak.

Innehåll

Pedagogisk planering ANDT- Alkohol och Tobak

Syfte

Att eleven ska lära sig arbeta källkritiskt och utveckla kunskaper i hur alkohol och tobak påverkar hälsa och ekonomi, lokalt och globalt, individuellt och samhälleligt.

Arbetsbeskrivning

Tidsperiod: Vi kommer att arbeta med detta arbete under veckorna 8-12 och ha redovisningar och utvärdering/reflektion i slutet av V12.

Upplägg: Vi kommer att introducera och starta upp arbetsområdet vecka 8 under SO-lektionerna. Vi kommer att titta på filmer och ha genomgångar, vidare kommer ni att hämta in kunskaper och fakta gällande källkritik och alkohol/tobak utifrån de sju grundfrågorna.

  1. Hur har bruket av alkohol/tobak sett ut historiskt kontra nutid?
  2. Hur påverkas närsamhället och individerna där alkohol/tobak produceras?
  3. Hur påverkar framställningen av alkohol/tobak miljön, lokalt och globalt?
  4. Vad säger lagar och regler om bruk och hantering av alkohol/tobak?
  5. Hur marknadsförs alkohol/tobak?
  6. Vilka sociala- och ekonomiska konsekvenser ger bruk och hantering av alkohol/tobak?
  7. Vad händer i kroppen när du använder alkohol/tobak?

Ni kommer att få välja om ni jobbar själv eller i mindre grupper. Vi sätter ihop grupperna med hänsyn till era önskemål. Ni får välja examination själv, ni kan göra muntlig redovisning, film, PowerPoint eller liknande eller något skriftligt moment exempelvis reportage//rapport/reflektion. Senast fredag 9/3 vill vi veta om du gör det enskilt eller i grupp och senast fredag 16/3 vill vi veta vilken typ av examination du/ni valt.

 

Källkritik

Källkritiken är mycket viktig i momenten då du/ni letar fakta/information. Viktigt att ni kan hänvisa till var ifrån ni fått er fakta/information och att ni kan argumentera för varför era källor är tillförlitliga,(pålitliga).

Lathund i källkritik på internet

Internet - en guldgruva eller soptipp?

Det finns gott om information att hämta från internet men allt är inte guld som glimmar. En del webbplatser är rena guldgruvor medan andra ger oseriös information eller rent av falska fakta. Det finns webbplatser som samlar och granskar länkar för att du lätt ska hitta pålitlig information, men när du söker själv på internet, granskar du också själv informationen. Lita inte på allt du hör och ser på webben! Var kritisk! Välj ut guldkornen från nätet genom att ställa följande frågor till de webbplatser du hittar:

Vem har gjort webbsidan?

Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?

För att informera om något? För att presentera fakta? För att propagera för en åsikt? För att sälja något? För att underhålla?

Hur ser webbsidan ut?

Finns det någon kontaktinformation? Verkar texten seriös? Fungerar länkarna? Hänvisas det till källor? Finns det något datum på sidan?

Kan du få information från andra ställen?

Har du letat på andra ställen? Har du letat i skolbiblioteket? Har du jämfört med andra webbsidor? Vilken var den bästa källan?

Länktips:

Länk åsneryds skola https://sites.google.com/site/asneryd/home

Kolla källan, flera sidor...

http://kollakallans.wikispaces.com/K%C3%A4llkritik+-+exempel+webbsidor

 

Examination

Ni får välja examinationssätt själv enskilt eller i gruppen. Skriftliga arbeten och digitala redovisningar ska skickas in via lärloggen i Unikum, eller ges direkt till lärare. Har ni tänkt göra en muntlig redovisning ska den helst göras inför helklass men det är inget krav. Redovisningens genomförande bestäms i början av vecka 12 i samråd med berörd lärare. Avslutningsvis ska ni göra en individuell utvärdering/reflektion.

 

Centralt innehåll

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till Alkohol/Tobak.

 

So

- Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman och hur tobak/alkohol påverkar.

- Vad säger lagar och regler gällande tobak/alkohol?

- Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om SO.

                                                                                 

Kopplingar till läroplanen

  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
    Gr lgr11

Matriser

Sh Idh
ANDT och källkritik- Alkohol och Tobak

F
E
C
A
Allmänt
Har ej visat tillräckliga kunskaper gällande källors trovärdighet och källkritik.
Eleven kan på ett enkelt och i huvudsak fungerande sätt resonera kring källors trovärdighet.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl fungerande sätt resonera kring källors trovärdighet.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl fungerande sätt resonera kring källors trovärdighet.
Samhällskunskap
Har ej visat tillräckliga kunskaper på området.
I arbetet med tobak och alkohol visar eleven på grundläggande kunskaper om ekonomiska, rättsliga och sociala frågor gällande tobak och alkohol och kan beskriva enkla samband och föra ett enkelt resonemang.
I arbetet med tobak och alkohol visar eleven på goda kunskaper om ekonomiska, rättsliga och sociala frågor gällande tobak och alkohol och kan beskriva utvecklade samband och föra ett utvecklat resonemang.
I arbetet med tobak och alkohol visar eleven på mycket goda kunskaper om ekonomiska, rättsliga och sociala frågor gällande tobak och alkohol och kan beskriva välutvecklade samband och föra ett välutvecklat resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: