Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidigt skrivande

Skapad 2018-02-19 12:37 i Ringblomman Örebro
Förskola
En barngrupp med barn som är 2 år.

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
Vi har observerat barnen under två veckors tid och sätt att de bland annat gillar att rita, bilar, rörelse, hoppa, gruppaktiviteter, djur, sjunga. Vi har valt att fokusera på rita och skriva.

    - Vad gör barnen ?
Dom ritar och "skriver".

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

För att jobba mer med barns tidiga skriftspråk. Vi jobbar med läslyftet just nu och är på delen "barns tidiga skrivande".

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Fler läroplansmål tar vi in i varje blogginlägg som vi gör i bloggen varje vecka.

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 
- vi använder oss av bloggen och planerar en aktivitet varje vecka.
- vi använder planeringen för att planera hur veckan ska se ut och utvärdera förra veckans aktivitet.
- vi återkommer till skolbanken när det är dags att utvärdera

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?
- allas ansvar

   - Anpassning till barngruppen, behov?
- se blogginlägg

   - Material?
- se blogginlägg

   - Metoder?
-
se blogginlägg

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

- Vi har gjort allting som vi hade planerat i början av projektet, alla ideer vi hade genomfördes. Det var roligt för oss. 
- Barnen var intresserad av projektet och snappade upp vad vi höll på med. 
- Barnen har sett bokstäver och visat oss vuxna, även frågat vad det står här, de påvisar att de har visat intresse och inte bara vi som visar bokstäver utan även barnen har eget intressen. 
- vi tror att barnen snappa upp detta projekt för att det är konkret. 
 - att jobba med sitt namn är också intressant, de har börjat förstå deras namns betydelse. 

- Vad gick mindre bra och Varför?
  - Vad behöver vi utveckla?
- Att fortsätta jobba med läroplansmålen vi inte jobbat så mycket med. 
- Lägga mer energi på de barn som inte är så intresserad av projektet. 

Vad tar vi med oss av detta ?
- att kunna börja jobba med boktäver i så tidig ålder och även deras namn. 
- att de flesta små barn visar intresse för skriften och sitt namn. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: