👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämnställdhetsplanering Empati Hyddan

Skapad 2018-02-19 14:28 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 • Att barnen får förståelse för andras känslor och åsikter.
 • Att barnen utvecklar sina förmågor och egenskaper i att vara en bra kompis.
 • Att barnens vilja till att hjälpa till samt att ta hand om varandra synliggörs samt uppmuntras.  
 • Att barnen utvecklar sin förmåga att visa empati, respektera varandra och att kunna uttrycka sina olika känslor.

 

Aktivitet:

 • Vi läser Kompisböckerna (material med tio böcker som finns på förskolan) och diskuterar innehållet med barnen.  
 • UR material "Värsta bästa vänner", korta dockfilmer med dilemman. (Diamanterna)
 • Vi pedagoger lyssnar aktivt in barnen under hela dagen. Hjälper barnen att få förståelse för egna och andra människors upplevelser och känslor.
 • Vi pedagoger hjälper barnen att förmulera sig och sätta ord på sina egna känslor om det behövs.

När? Var? Hur? Varför? 

- Kompisböckerna läser vi i små grupper främst efter lunch för att enklare kunna föra diskussion med barnen.

- I alla dagliga situationer, så som vid lek, matsituationer, samling och på/avklädning.

- Vi läser böcker, tittar på film, läser flanosagor samt dramatiserar för att väcka barnens intresse på olika plan.

- För att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga, få förståelse för andras känslor och för att själva känna sig sedda.

 

Resultat - hur blev det?

Vi tycker att vi har sett stor skillnad i barnens sett att vara mot varandra i olika situationer. Det gäller både situationer de själva inte känner sig bekväma eller rättvist behandlade av andra kompisar, eller då dem tycker att någon annan kompis blir orättvist behandlad eller tex, retad. Dem säger ifrån bättre och står upp för sina åsikter och känslor. Vi upplever att barnen respekterar varandras åsikter och känslor på ett mer utvecklat sett. 

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Varför blev det såhär/ Hur gjorde vi?   Det är resultatet av att vi har varit med barnen och läst, dramatiserat, sett på film och diskuterat i de vardagliga situationerna om hur man är en bra kompis och hur man är mot andra individer. Dem lär sig även av varandra och ser hur man tar hand om varandra om någon tex, är Ledsen.

Vad behöver vi ändra till nästa gång?   Vi känner att vi inte behöver ändra något speciellt, men vi kommer att fortsätta vårt arbete med empati för att de givit så bra resultat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016