Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talområdet 0-100

Skapad 2018-02-19 14:36 i St Mellby skola Alingsås
Eleverna ska behärska talområdet 0-100. De ska förstå positionssystemet. Räkna med talen 0-100
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att arbeta med addition och subtraktion inom talområdet 1 - 100. Du kommer också att träna på addition och subtraktion med ental, och tiotal. Slutligen kommer du att träna på tiotalsövergångar. Du kommer att bekanta dig med multiplikation och division.

Innehåll

Syfte

Syftet med ditt arbete är att du ska lära dig addition och subtraktion inom talområdet 1-100, genom att lägga till eller minska med ental, tiotal eller båda. Du ska också lära dig hur talen är uppbyggda och att jämföra tal. 

Centralt innehåll

Undervisning

Du kommer att arbeta med de naturliga talen inom talområdet 1-100. 
Du ska rita/ visa tiotal och ental.
Du ska storleksordna tal.
Du kommer att  ramsräkna 1-100, 5-hopp och 10-hopp.

Du kommer att få träna på huvudräkning i addition och subtraktion genom att minska eller lägga till ental. Detta kommer de bl.a. göra genom att ta hjälp av mönster, exempelvis 5+3=   25+3=    35+3=  
och genom att se samband: 43+30=  43+3=  43-30=  43-3=

Du kommer att träna på strategier så som " 9 är nästan 10"  dubbelt och nästan dubbelt osv så att du kan addera och subtrahera med tiotalsövergånger

Vi använder hundra rutor och tallinje, pengar, tiobasmaterial och multilink.

Vi kommer att arbeta såväl i böcker som med mattespel och på dator.
Vi kommer att visa för varandra hur vi löser uppgifter och problem.

Genom att använda räknesagor kommer du att få möjlighet att se sambandet mellan vardagliga händelser och matematiska lösningar.  

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om de naturliga talen inom talområdet 1-100.
Du ska t.ex kunna rita/visa tiotal och ental.

Du ska kunna 10-kompisar

Vi kommer även att bedöma din förmåga att använda huvudräkning med addition och subtraktion för att lösa uppgifter i olika situationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: