Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VATTEN

Skapad 2018-02-19 16:18 i Gonäs förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Utforska, experimentera och lära om vatten

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnen visar intresse för vatten, både i fast och flytande form. De vill gärna hälla, spola och leka med vatten, både inne och utomhus.

 

MÅL

Vi vill göra barnen mer uppmärksamma på fenomenet vatten och dess egenskaper. Att kunna se skillnader i flytande och fast form samt att uppmuntra till ett utforskande och ifrågasättande lärande.

 

 

METOD

Vi arbetar i tre mindre grupper med alla barnen på avdelningen i detta tema.

Vi börjar med att "brainstorma" med barnen. Vad vet de om vatten och vad är de nyfikna att  lära sig mer om?Det utgör grunden för vad varje grupp kommer att göra,  och därför kan de olika grupperna arbeta med olika saker i temat. 

De äldre barnen kommer bl.a. att använda experiment från NTA-lådan VATTEN.

Vi använder alla våra sinnen.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i text och bild vad barnen säger och de upptäckter de gör. Alla barnen kommer få lärloggar i Unikum

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering sker efter avslutade aktiviteter tillsammans med barnen.
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: