Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artikel/Reportage - genreskrivning

Skapad 2018-02-19 16:26 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi kommer under några veckor att arbeta med olika former av artiklar. Vi jämför bland annat nyhetsartiklar med reportage och avslutar arbetsområdet med att eleverna skriver ett eget reportage.
Grundskola 8 Svenska

Vi kommer under några veckor att arbeta med olika former av artiklar och reportage. Du kommer att få läsa olika nyhetsartiklar och reportage. Vi jämför också nyhetsartiklar med reportage och avslutar arbetsområdet med att du skriver en egen artikel och ett eget reportage.

Ämnet är geografi.

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11

I undervisningen ska du få möjlighet att träna på:

 • Strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Så här arbetar vi

 • Vi kommer gemensamt att läsa olika nyhetsartiklar och reportage.
 • Du arbetar enskilt eller tillsammans med kamrat med läsförståelsefrågor som hör till lästa artiklar.
 • Du får undervisning i vad som kännetecknar en nyhetsartikel och ett reportage.
 • Vi jämför gemensamt likheter och skillnader i dessa artiklar.
 • Du skriver en egen artikel. 
 • Du skriver ett eget reportage.
 • Ämnet är geografi.

Examination

 • Du arbetar enskilt med att skriva dina texter, göra research, intervjuer och tar bilder som förtydligar din text.
 • Du ger och får kamratrespons på skrivna reportage.
 • Du lämnar in dina texter skrivet på dator och som uppfyller genrens krav.

Matriser

Sv
Skriva artikel

E
C
A
Innehåll
Du följer instruktionen i uppgiften.
Du följer instruktionen i uppgiften.
Du följer instruktionen i uppgiften.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt
Din artikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.
Din artikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.
.Din artikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.
Du behandlar ämnet för din artikel på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta nyhetshändelsen kronologiskt.
Du behandlar ämnet för din artikel på ett utvecklat sätt t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Du behandlar ämnet för din artikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängand eoch har enkel textbindning
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel t.ex. med sakligt och neutralt språk och ord som hör till nyhetens ämnesområde.
språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus fungerar relativt väl
Tempus fungerar väl
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följerrelativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en artikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en artikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en artikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas

Sv
Skriva - REPORTAGE

- >
- >
- >
- >
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt,har med källor, bilder och bildtext. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten och det finns intervjufrågor och svar.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig och varierad mellan detaljer, intervjufrågor och svar, fakta och ögonblicksbilder.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Rubrik, ingress och text finns.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet. Rubrik, ingress, brödtext som är varierad och en tydlig avslutning finns.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Något berättartekniskt grepp har använts. Rubrik, ingress, brödtext som är varierad och en tydlig avslutning finns och hålls ihop av en röd tråd.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är väl varierat och anpassat till ämnet.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: