Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling i en global värld

Skapad 2018-02-20 08:43 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Ett temaarbete i ämnena ge, re, sh.
Grundskola 6 Samhällskunskap Religionskunskap Geografi
Hur kan vi genom hållbar utveckling påverka världens natur- och kulturlandskap? Hur kan val och prioriteringar i vardagen påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling? Vad är orsaken till ojämlika levnadsvillkor i världen och vad görs för att förbättra människors levnadsvillkor?

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

Arbetsgång:

Intro:

 • Kahoot: Hållbar utveckling
 • Diskussion: Vad är en hållbar utveckling? Samla i en answergarden -spara och gör en ny i slutet av arbetsområdet. Se utvecklingen.

Jordens resurser

Frågor:

Vilka är jordens viktigaste naturresurser?

Hur kommer ett varmare klimat att påverka tillgången på vatten?

Varför bör vi äta närodlade och ekologiska produkter?

Varför bör vi inte dumpa skräp i havet?

Varför bör vi minska avfallet och återanvända mer?

Varför bör vi avverka skog med eftertanke?

 

 • Läsa gemensamt om jordens resurser s. 60-85.
 • Lektion 1 Vatten. Lektion 2 Odlingsmarker. Lektion 3 Hav. Lektion 4 Berg. Diskussioner och arbetsblad.

 

Hållbar utveckling

Frågor?

Vad menas med hållbar utveckling?

Varför är det viktigt med hållbar utveckling?

Vad menas med ekologiska fotavtryck?

Hur kan du påverka den hållbara utvecklingen positivt?

Varför är utbildning viktigt för hållbar utveckling?

 

 • Läsa s. 52- 53 Arbetsblad s. 30 + 32 EPA
 • Läsa 54-59 tillsammans- diskussioner.
 • Träna på begrepp. Göra sambandskedjor av begreppskort.
 • Världskoll.se Jobba med FN:s 17 mål. (Kahoot och diskussioner)

 

 • Filmer: Naturresurser repetition. Runt i naturen- Hållplats jorden om jag fick... 9 min. Göra skillnad musikvideo 5 min film 15 min. Framtidens klimat 15 min. Fairtrade-hej då fattigdom.
 • Ta anteckningar till filmerna och bygga upp en gemensam tankekarta i grupp och utifrån det en gemensam i klassen. Vad kan man göra för att få en hållbar utveckling. Klistra in i so-boken.
 • Göra en film i grupp utifrån frågorna om hållbar utveckling.

 

 • Gå ut på en fältstudie och räkna hur många som reser i varje bil och utifrån det komma med förslag på hur man kan göra för att få en hållbar utveckling.

 

Visa vad du lärt dig 

 • Slutuppgift Skolverket
 • Göra en film om hållbar utveckling

Tidsram

4 veckor.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: