Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speaking-time!

Skapad 2018-02-20 10:56 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 4 Engelska
Generativ fråga: How can I use my body to explain a word I cannot say?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Kunskapen är viktig för att kunna kommunicera med fler människor i världen.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Elevinflytande - Eleverna får på slutet välja en känd person som de vill redovisa muntligt kring.

 

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Internationellt - Att kunna kommunicera med andra delar av världen

Vad ska eleven förstå efteråt?

Jag kan använda mer än ord för att göra mig förstådd.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Lgr11, s. 35).

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: kroppsspråk

Eleven ska kunna följande fakta: 

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Läsa dialoger, lyssna på film och skriva dialog utifrån vad som hände på filmen, prata utifrån stödord, skriva stödord, presentera ett innehåll utifrån stödord

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

How can I use my body to explain a word I cannot say?

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Se matris

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Tummen upp - speaking, pratövningar

Summativ bedömning: Film om berättelse, Enkel text och muntlig redovisning om en känd person

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Inledande pratövning utifrån bilder

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Pratövning i par utifrån kort med bilder där de ska beskriva bilden och kompisen ska gissa

Speed-dating där varje elev ska låtsas vara en annan person och ställa frågor till varandra

Ser på film om en känd saga och eleverna skriver sedan dialog till sagan i par

I grupp gör eleverna utifrån en känd berättelse en egen film där de spelar in berättarröst och dialog till bilderna i boken

Dramatiseringsövning där eleverna ska spela upp korta händelser för en liten grupp som sedan ska gissa

Förberedelse för muntlig presentation av valfri känd person - söka fakta via internet

Lektion i hur kan använda ordböcker för att leta upp ord

Muntliga redovisningar

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: 

Elevbänkar placerade i 4-grupper för att möjliggöra samarbete
Ommöblering av bänkar till ett U med stolar på varje sida om bänkarna (speed-dating)

Följande material och tekniker används: 

Dialoger i Spotlight 4 textbook och workbook
Prat-kort med bilder
Dramatiseringskort
Tummen upp english åk 4
Filmer: "19 best short english stories.." (https://www.youtube.com/watch?v=wZq2tyLNPRU)
"Caterpillar shoes.." (https://www.youtube.com/watch?v=tYa6OLQHrEc)
Bilderböcker med kända sagor
Ipads och imovie

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Speaking

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Muntlig presentation
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och till viss del begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Enkel text
.
I skriftlig framställning kan du formulera dig enkelt och till viss del begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställning kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Söka information
Du kan välja texter av enkel karaktär från olika medier och med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja texter av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.
Du kan välja texter av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.
Språkliga strategier
Du kan ibland fortsätta att berätta när du fastnar på ett ord.
Du kan oftast hitta andra ord eller visa med kroppsspråk för att berätta vidare när du fastnar på ett ord.
Du använder andra ord eller kroppsspråk för att kunna fortsätta berätta när du fastnar på ett ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: