Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska VT-18 åk 4

Skapad 2018-02-20 11:18 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Språket är nyckeln till kunskap. Genom att ha god läsförståelse, flyt i din läsning, utöka ditt ordförråd, kunna kommunicera i tal och skrift, så har du lättare för att lyckas i alla skolämnen.

Innehåll

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 ANALYSERA - olika typer av texter, dess struktur, syfte, språkliga drag och innehåll.

 BEGREPP  att kunna begrepp såsom ordklasser, vokal/konsonant, versal/gemen, skiljetecken m.fl.

 KOMMUNICERA - t ex genom att samtala, diskutera innehållet i texter. Genom att skriva  Beskrivande texter och Instruerande texter.

 HANTERA INFORMATION - t ex genom att söka och sortera fakta  samt kritiskt granska olika källor

 

Arbetssätt:

Läsa: Högläsning, tystläsning, gemensamhetsläsning och stafettläsning, är olika sätt som vi kommer att läsa på.

Du kommer att läsa olika typer av texter, svara på olika typer av läsförståelseuppgifter, (på raderna, mellan rederna och bortom raderna frågor) Under visa perioder kommer du att ha läsläxa och skriva läslogg.

Du kommer att få diskutera kring olika typer av texter och träna på att använda olika lässtrategier (spågumman, detektiven, konstnären, cowboyen och reportern). 

Skriva: Du kommet att skriva Beskrivande texter samt Instruerande  texter utifrån deras språkliga drag, syfte och struktur. Du kommer att få skriva både förhand och  på dator.

Du kommer att få träna på att förbättra din text genom respons men även på att ge respons på vad någon annan skrivit.

Vi kommer att träna på skiljetecken och  stavningsregler på olika sätt.

Kommunikation: Diskussioner kring texters innehåll och struktur.

Informationssökning: Leta efter information i olika källor om din valda sak och om det landskap du valt.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under terminen genom individuella och gemensamma övningar/inlämningar samt observationer.

Du ska kunna:

 • läsa skönlitteratur med flyt i helklass och i mindre grupp eller enskilt.
 • diskutera skönlitteratur och faktatexter. Du kommenterar innehållet och på så sätt visar du läsförståelse.
 • svara på olika typer av läsförståelseuppgifter, (på raderna, mellan raderna och bortom raderna frågor).
 • skriva en Beskrivande text och en Instruerande text utifrån dess syfte, språkliga drag och struktur.
 • ge respons på en kompis text utifrån typiska drag hos olika texter samt kunna förbättra din egen text utifrån respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: