Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Tema babblarna

Skapad 2018-02-20 12:42 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Babblarna är ett bra redskap att använda utifrån läroplanen då varje babblare har ett eget syfte, kamratskap, språk, skapande, matematik, rörelse/sång, naturkunskap och teknik. Babblarna är ett bra verktyg för att lyfta alla områden som vi ska få in i verksamheten och i barnens lärande och utveckling.

Innehåll

Strävansmål:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra barn.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och tal begrepp samt för mätning, tid och förändring.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformen bild
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

 

  • VAD ska undervisningen utmana.

Här skrivs vilka förmågor som pedagogen ska utmana, stimulera skapa förutsättningar för uppmana m.m. samt genom vilka objekt.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi har valt att dela upp barnen i tre olika grupper, som är fasta. Dessa är ihopsatta efter ålder samt deras förmåga att fungera tillsammans i grupp. Pedagogerna är rörliga.

Förberedelser:

Vi pedagoger har aktivt sökt information om hur vi ska arbeta med detta tema. Vi har köpt in material, som små figurer, böcker, spel och mjukisdjur

Aktiviteter:

Babblarna består av 6 olika figurer. Här nedan är en beskrivning på hur vi kommer att arbeta med dessa.

Doddo: Måla Doddo, doddo sol, doddo saga, doddo sång, samarbetslekar ex. hinderbana

Babba: Måla Babba, språklekar, rim och ramsor, spel

Diddi: Måla Diddi, vattenlek, hjälpa med disk, skapa Diddi med lera, skapa med naturmaterial

Dadda: Måla Dadda, gå till skogen och hämta material, gå igenom materialet

Bobbo: Mila bobbo, dansa, sjunga, rörelsesånger, följa john, självporträtt, instrument

Bibbi: Mila Bibbi, speal, räknesånger, sjunka/flyta, mäta

Efterarbete:

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: