Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika uttrycksformer

Skapad 2018-02-20 13:13 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Barnen visar intresse för olika uttrycksformer för att kunna kommunicera via tex språk, sång, rörelse och musik, skapande mm

Innehåll

Strävansmål:

 • Enligt Lpfö 98/16 ska förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi ser att barnen är använder sig av musik, sång, rörelser, skapande, bygg o konstruktion, samspel för att kommunicera med varandra.

VAD ska utvecklas/utmanas?

 • barnens förmåga att kommunicera genom olika estetiska uttryckssätt.
 • få ett rikt talspråk och kroppsspråk 
 • stark självkänsla och trygghet både som individ och i grupp
 • via samlingar, sagor, sånger, rörelselekar, samspel tillsammans med varandra

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

 • 11 barn i åldrarna 1,2 år och 2 år samt två pedagoger
 •  Barnen visar intresse för olika uttrycksformer för att kunna kommunicera via tex språk, sång, rörelse och musik, skapande mm.
 • alla barn deltar i alla aktiviteter utifrån sina egna förmågor

Förberedelser:

 • Mer flanobilder på tex barnen, färger, former mm. 
 • fler böcker både fysiska och flanosagor
 • vi behöver en projektor, dator, Ipad till barnen
 • mer rolleks material och material till ljusbordet
 • färdigställa vårt egengjorda ljusbord
 • hämta sagor och musik på Ipad
 • vi behöver en egen OH
 • vi behöver högtalare till Ipad
 • köpa in en Duploplatta och fler figurer

Aktiviteter:

 • sagoberättande via bilder på golvet, flanotavlan, Ipad samt böcker
 • sångsamlingar o rim o ramsor
 • rörelselekar
 • skapande med och utan musik genom att använda olika tekniker och material
 • bygg och konstruktionssagor

 

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: