Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordytans förändringar och hur vi kan använda kartor

Skapad 2018-02-20 14:03 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
Jordytan förändras ständigt. Ibland är det vi människor som skapar förändringarna och ibland är det jorden själv som orsakar dem. Dessa förändringar påverkar både natur och alla levande varelser
Grundskola 5 – 6 Geografi
Vi ska ta reda på hur jordytan har formats och förändrats. Dels kan vi människor förändra jordytan genom hur vi använder marken men naturen har också ständiga processer såsom t.ex. erosion, jordbävningar och jordskred. Vi ska också lära oss om kartor och källors användbarhet.

Innehåll

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att läsa och titta på bilder tillsammans.

Vi kommer att titta på filmer som vi kan samtala om.

Vi kommer att arbeta med instuderingsuppgifter.

Vi kommer att fördjupa oss i olika processer och ta reda på fakta och begrepp från olika källor.

Under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om

 • Jordens inre
 • Vad som menas med erosion
 • Hur jordytan påverkas av inre krafter
 • Hur jordytan påverkas av yttre krafter
 • Vad som menas med kontinenter och kontinentalplattor
 • Hur en bergskedja blir till
 • Hur berg bryts ned
 • Varför vissa områden drabbas av naturkatastrofer
 • Hur man kan förebygga katastrofer i samband med naturkatastrofer
 • Hur man med topografiska och tematiska kartor kan få fram information om platser

 

Ord och begrepp som du ska känna till:

kraft, mantel, jordskorpa, magma, erosion, kontinent, vulkanutbrott, jordbävning, inre (endogena) krafter, yttre (exogena) krafter, mineral, bergart, kontinentaldift, tsunami, lava

Vad som kommer att bedömas

Hur du kan koppla hur plattorna rör sig med uppbyggande/nedbrytande krafter.

Hur du kan använda dig av relevanta geografiska begrepp

Hur du kan resonera och dra slutsatser om det du lärt dig.

Hur väl du kan använda en kartbok för att ta reda på fakta om ett land

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: