Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tjänstegaranti Läsa och skriva

Skapad 2018-02-20 15:05 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
När det gäller läs- och skrivinlärning så utgår alla skolor i Helsingborg från "Barn- och utbildningsnämndens tjänstegaranti".

Innehåll

“Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår.”

Läsa

 • Eleven namnger i stort sätt alla bokstäver och vet hur de låter.
 • Eleven urskiljer ord ur meningar.
 • Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
 • Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
 • Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
 • Eleven visar förståelse för lärarens högläsning genom att (utifrån sina egna referensramar*) samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.

Skriva

 • Eleven har skrivriktningen klar för sig.
 • Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
 • Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
 • Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
 • Eleven kopplar ihop i stort sätt alla bokstavsljud med bokstäver.
 • Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: