Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Främja lika rättigheter och möjligheter - Ålder

Skapad 2018-02-20 15:14 i Taffelbäckens förskola Åre
Förskola
Främjande handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån förskolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en miljö där alla barn känner sig trygga och utvecklas. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla barn och ska genomföras utan att det föranleds av något särskilt problem. Det främjande arbetet är en av verksamhetens fortgående uppgifter och bör därför bedrivas på ett kontinuerligt, systematiskt och målinriktat sätt.

Innehåll

Ålder.

Mål: Vi ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på ålder.

Hur vi strävar mot målet: Vi planerar verksamheten utifrån barnens utveckling inte utifrån deras ålder.

Alla barn ska få talutrymme - vi ska vara lyhörda så att alla får lika mycket plats i lek och samtal.

Vi ska observera barnen om det finns osynliga maktstrukturer i barngruppen som bygger på ålder. Vi ska vara lyhörda för att det inte uppstår åldershierarkier bland barnen.

Hur vi utvärderar: Resultat och effekter kommer att diskuteras fortlöpande på arbetsplatsträffar samt på utvecklingsdagar.

Det ska vara klart 180531.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: