Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - matematik Björktjära förskola Orange

Skapad 2018-02-20 15:35 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola

Innehåll

Nuläge

Genom våra observationer ser vi att barnen räknar bra men har svårare att se siffrornas form. Vi har tagit ett större steg att utmana barnen i vardagsmatematiken vid måltider, påklädning och vid blöjbyten.

Genom våra dokumentationer ser vi en stor spridning av barnens matematiska utveckling.

 

Mål

Barnen skall få en förståelse för talen 0 - 5.

Utveckla barnens intresse för att undersöka, samtala om och reflektera kring matematiken och matematiska problemlösningar.

Utöka barnens förståelse och användande av matematiska begrepp.

 

Syfte

Att barnen skall få en ökad förståelse för koppling mellan tal/antalens och siffrans form.

Spela mer sällskapspel där begrepp, siffror, turtagning och där barn lär av varandra främjas.

 

Genomförande

Vi ska utmana och utveckla barnens användande av läroplattorna i undervisningen.

Arbeta mer med volym och tid genom experiment - NTA, mätglas, timglas, klockan och tidsrymd.

Arbeta mer med siffror, talramen och fem kamraterna.

Skapa tillfällen så att barnen kan göra planer för ett arbete och reflektera över hur det kan bli, hur det blev och förväntningar de har.

Att träna på att berätta och förklara hur de vill lösa ett problem, göra beskrivningar och ritningar.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar kontinuerligt genom observationer, lärloggar och bloggar. All personal dokumenterar.

Ansvar

All personal ansvarar.

Uppföljning

Vi gör utvärdering juni och december 2018. Efter december månad upprättar personalen en ny handlingsplan i matematik. All personal ansvarar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: