Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Språk och modersmål Orange Björktjära förskola

Skapad 2018-02-20 15:39 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola

Innehåll

Nuläge

Det finns ett stort intresse hos barnen för skrivspråket och lekskrivande som utövas genom penna och papper men även på dator. Barnen kan bildmässigt  tolka texter och läser texter ur böcker för pedagoger och varandra. De yngre barnen börjar känna igen sina namn, bokstäver och ljudar. På förskolan finns barn med annat modersmål. Intresset för rim, ramsor, sånger och munmotorik har gett barnen ökat ordförråd.

 

Mål

Att barnen utvecklar språk och tal.

Att barnen blir intresserade av skriftspråk.

Att barnen utvecklar intresse för bilder, texter i olika medier.

Att barn använder tecken som stöd i vardagliga situationer på förskolan.

 

Syfte

Ge barnen stimulans och utmaning i sitt språk och sin kommunikationsutveckling.

Utvecklar nyanserat tal samt utmana barns nyfikenhet och få en förståelse för språk och kommunikation.

Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar utifrån sina egna förutsättningar.

Genomförande

Använda digitala medel och olika medier för att uttrycka sig i bilder, tal och skrift.

Regelbundet använda munmotorikövningar.

Regelbundet läsa böcker både digitalt och från biblioteket vid flera tillfällen under dagen.

Barn och personal använder teckenkommunikation i vardagen.

Skapa inspirerande miljöer på förskolan som främjar målen.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar genom observationer, lärloggar och bloggar.

All personal dokumenterar.

TRAS för 4-5 åringar.

Ansvar

Förskolläraren ansvarar men all personal är delaktig i genomförande.

Uppföljning

Uppföljning sker återkommande under året.

Reflektion och analys sker i Unikum.

Utvärdering sker halvårsvis.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: