Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1700 och 1800-talet

Skapad 2018-02-20 15:41 i Ankarets skola Öckerö
Grundskola 6 Historia
Fram till påsklovet kommer vi att jobba med Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl-Johanstiden där vi kommer att titta närmare på hur det var att leva på 1700- och 1800-talet.

Innehåll

Arbetssätt:

- Vi kommer se på film,

- läsa olika texter

- samtala och reflektera

- göra filmer

Innehåll:

 • levnadsvillkor tex. mat och arbete
 • handel; vad och med vem?
 • makt; vem och över vad?
 • händelser
 • förändringar
 • upptäcktsresor och uppfinningar
 • källor och källkritik

 

 

Bedömning:

 Vi bedömer:

 • Hur du förklarar och resonerar kring orsaker och konsekvenser av olika händelser och handlingar..
 • Hur du använder historiska begrepp som tillhör tiden.
 • Delaktighet i klassrumsdiskussioner
 • Delaktighet i praktiska övningar
 • Det egna arbetet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: