Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6 vecka 8,9,12 Nordiska språk, minoritetsspråk och dialekter

Skapad 2018-02-20 16:38 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
De nordiska länderna har mycket gemensamt. Våra samhällen är uppbyggda och fungerar på liknande sätt och vi har till en stor del en gemensam kultur. Vi förstår varandra här upp i norden. Eller gör vi det? Pratar vi samma språk eller är det flera olika? Vad finns det för dialekter.

Innehåll

VI kommer att under några veckor jobba med svenska språket och dess släktingar. 

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

Urskilja språkliga strukturer

Du läser och analyserar likheter och skillnader mellan de nordiska språken. Du läser och analyserar minoritetsspråkens roll i Sverige och hur de svenska dialekterna växt fram.

- Formulera dig och kommunicera i tal

Du kommer att få fördjupa dig i ett språk eller en dialekt genom att hitta information om språket från olika källor.

 

Arbetsuppgift:

Du kommer att i grupp få jobba med "språkexperten". Slutresultatet är att du kommer vara med i en "tv-show" där minoritetsspråket eller det nordiska språket står i centrum. Redovisning torsdag v 12.

 

Källor som kan vara bra att använda:

SKAM
 
UR
 
skolverkets filmtips på minoritetsspråken
 
danska gloslekar J
 
Är det här det är party, norskt klipp
 
alla dialekter i Sverige
 
filmhandledning sameblod
 
jämförelse de 5 nordiska språken
 
dialektresan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: