Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan, kemi - lösningar och blandningar

Skapad 2018-02-20 18:18 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
Har du bakat en kaka någon gång? Då har du arbetat med kemi och sett vad som händer när du blandar ämnen med varandra. I det här kapitlet ska du få lära dig skillnaden mellan blandningar och lösningar. Du ska också få lära dig olika metoder för att skilja ämnena åt. Dessutom kommer du få lite smarta tips på hur du kan lösa olika fläckar på tröjan om du skulle spilla.

Innehåll

I det här avsnittet kommer vi att arbeta på följande sätt:

 • läsa texter
 • samtala och diskutera 
 • se film
 • skriva egna texter, rita och illustrera
 • experimentera 
 • dokumentera experiment (ställa hypoteser, utföra experiment, dra slutsatser)

Bedömning:

 • din förmåga att utföra experiment och dra slutsatser
 • din aktivitet under genomgångar, diskussioner och samtal
 • dina texter
 • prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: