👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

brandprojekt

Skapad 2018-02-21 08:45 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Brandprojekt i vardagen

Innehåll

Bakgrund: Under en lunch så började livliga diskussioner kring brand. vi har återkommande brandveckor men tog tillfället i akt att diskutera vidare kring detta ämne.

Syfte:

 • Lära barnen om brand och hur man agerar.
 • Att utmana barnen i deras utforskande.

Mål: Se Lpfö 98/16

Målkriterier:

 • Lära sig vart brandfilt, brandsläckare finns.
 • Hur vi gör om det börjar brinna.
 • Vart vi ringer om det börjar brinna.
 • Hur man använder brandfilt.

Arbetssätt:

 • Fotografera vart på förskolan brandutrustning finns.
 • Fotografera hemma vart brandutrustning finns.
 • Prova använda brandfilt, "släcka" en kompis.
 • titta på Youtube klipp hur man använder brandutrustning.

Kopplingar till läroplanen

 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016