Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modernismen

Skapad 2018-02-21 08:45 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Bild
Modernismen innehåller flera olika konstnärsstilar som surrealismen, kubismen, dadaismen och fauvismen. Modernismen kom före första världskriget och finns även idag.

Innehåll

Mål enligt Lgr 11

Eleven skall utveckla sin förmåga att :

 • Skapa berättande och informativa bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter
 • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer
 • analysera bilder och dra slutsatser

Eleven ska i Modernismen kunna:

 • Samtala om olika historiska och samtida bilder
 • Framställa berättande bilder inom perioden modernismen
 • Känna till lite om de olika konststilarna som Kubismen, Fauvismen, Dadaismen och Surrealismen

Det här ska vi göra:

Vi går igenom de olika konstilarna Kubismen, Fauvismen, Dadaismen, Surrealismen och abstraktion. Vi pratar om olika konstnärer som var aktiva under denna tidsperiod. Eleverna får skapa en egen surrealistisk bild genom att spela ett bildspel där de får följa instruktioner. Eleverna får skapa sin egen Picasso bild med inspiration ifrån Kubismen. Eleverna får skapa sin egen Dadaism bild. Eleverna får träna på att läsa en abstrakt bild och berätta vad de ser. Eleverna får göra en övning med begreppen denotativ och konnotativ.

Begrepp:

Denotativ

Konnotativ

Kubismen

Surrealism

Fauvismen

Abstrahera

Dadaismen

Bedömning:

Bedömningen sker genom att eleven kan samtala kring olika historiska och samtida bilder. Eleven kan följa instruktioner och skapa berättande bilder och se ett budskap i sina egna bilder. Vi dokumenterar på ipaden och eleven får skriva lite kortfattat om sin bild och vilken konststil det är under perioden Modernism.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Modernismen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kommunicera
Jag använder ett enkelt och delvis genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår.
Jag använder ett utvecklat och relativt väl genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår.
Jag använder ett välutvecklat och ett väl genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår
Ny aspekt
Skapa
Jag kan bidra med egna idéer och till viss del välja tekniker som leder mitt arbete framåt.
Jag har egna idéer och väljer tekniker som med någon bearbetning leder mitt arbete framåt
Jag kan utveckla mina idéer och väljer tekniker som leder mitt arbete framåt
Ny aspekt
Presentera
Jag kan presentera mina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Jag kan också ge enkla omdömen om mitt bildarbete
Jag kan presentera mina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Jag kan också ge utvecklade omdömen om mitt bildarbete.
Jag kan presentera mina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Jag kan också ge väl utvecklade omdömen om mitt bildarbete.
Ny aspekt
Analysera
Jag kan föra enkla resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion
Jag kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: