Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3

Skapad 2018-02-21 09:17 i Stureskolan Hedemora
Att finna glädje i rörelse och lek är grunden för en god hälsa och livsstil.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Glädjen i att röra sig och leka tillsammans är viktig.

Innehåll

Målet med undervisningen:

-Att du får röra dig och lägga grunden för en god hälsa och livsstil.
-Att du får prova på olika lekar, spel och idrotter. Inomhus och utomhus under de olika årstiderna.
-Att du får vattenvana.
-Att du deltar och gör ditt bästa efter dina egna förutsättningar.
-Att du kan följa en enkel uppvärmning och aktivitet.
-Att du förstår betydelsen av omklädning och dusch.
-Att du tycker det är roligt.
-Att du känner till lite om allemansrätten.

Arbetssätt

Vi kommer att leka olika lekar och genomföra olika aktiviteter inomhus och utomhus, exempelvis springa, hoppa, klättra och balansera.
Du kommer att få lära dig olika bollekar och andra grupplekar, samt deras regler.
Vi kommer att gå till badhuset. Där kommer du att få leka i vattnet och träna simning.
Du kommer att få jobba enskilt och i grupp.
Vintertid kommer vi att åka pulka och skridskor. 
Vid de olika aktivitetstillfällena kommer du att byta om till "rätt" kläder och efter aktiviteten duscha.
Tillsammans kommer vi att gå på promenader och prata om att man
t ex inte får skräpa ner i naturen (allemansrätten).

 

Bedömning

Du kommer att visa dina förmågor i idrott genom att:

 • du deltar inomhus och utomhus och gör ditt bästa i uppvärmning, lekar, spel och idrotter som innefattar de olika motoriska grundformerna t ex springa, hoppa, balansera, krypa, klättra och åla. 
 • du deltar i lekar och rörelser på grunt vatten.
 • du förstår betydelsen av omklädning och dusch.
 • du följer instruktioner till våra aktiviteter, samt de regler som gäller i dessa.
 • du känner till allemansrättens grunder, exempelvis att inte skräpa ner i naturen.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: