Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2018-02-21 10:56 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Arbete med tre av världsreligionerna: kristendom, judendom och islam
Grundskola 3
Människor har i alla tider sökt svar på det som kallas för livsfrågor. Livsfrågor handlar t ex om vad som är rätt att göra och inte göra, vad kärlek är, vad som händer när man dör och om människors lika värde. Religion och att tro har hjälpt och hjälper människor med dessa frågor. Vi kommer att lära oss om vad man tror på och hur man visar sin tro, vad som är likt och vad som är olikt inom olika religioner.

Innehåll

Elevens del

Elevens mål

Du ska kunna:

 • samtala i mindre grupp om livsfrågor
 • veta vilka de fem världsreligionerna är
 • ge exempel på något specifikt för varje världsreligion
 • ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Arbetssätt/Undervisning/Redovisning

Du kommer att få utveckla din förmåga att samtala med andra om frågor som hör livet till. 

Du kommer att få lyssna på berättelser och läsa texter som knyter an till olika religioner.

Du kommer att få lära dig om tre olika världsreligioner och vad som är likt och olikt dem emellan.

Du kommer att få titta på filmer.

 

Du kommer att få göra en presentation som ska visa:

- något specifikt från kristendomen, islam och judendomen

- ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam och judendomen

- symbol från kristendomen, islam och judendom

- central berättelse från kristendomen, islam och judendomen

- heliga byggnader från kristendomen, islam och judendomen

- ge exempel på likheter mellan kristendomen, islam och judendomen

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • samtala i mindre grupp om livsfrågor
 • berätta vilka de fem världsreligionerna är
 • ge exempel på något specifikt för varje världsreligion
 • ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: