Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Inflytande

Skapad 2018-02-21 11:04 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Denna pedagogiska planering upprättas för att ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation samt få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Innehåll

Strävansmål:

 • Att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation samt få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

VAD ska undervisningen utmana:

Förmågorna som utmanas i denna undervisning är:

Förmågan att ta ansvar, påverka, utöva, uttrycka, tillit, förstå och visa.

Objekten som används i denna undervisning är:

Tankar och idéer, åsikter, sin situation, inflytande, verksamhetens innehåll, pedagogernas arbetssätt, demokrati, olika former av beslutsfattande, rättigheter och skyldigheter, behov, eget värde, respekt, solidaritet, andras perspektiv, barngruppen, pedagoger och intressen.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Genomförandet kommer ske både i helgrupp och smågrupper. Tema Inflytande ska genomsyra hela verksamheten – kulturen, didaktiken, förhållningssättet, rutinerna, planeringen och genomförandet av aktiviteter såsom samlingar, måltider, vila, stationer med mera. Tema Inflytande handlar om att utöver vårt ordinarie värdegrundsarbete, där barns inflytande ingår, medvetet skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska utvecklas utifrån strävansmålet i denna pedagogiska planering.

Förberedelser:

Kartlägga möjligheter för att synliggöra och främja barns inflytande i verksamheten.

Se över vår läromiljö - hur synliggör vi barnens möjlighet att utöva inflytande?

Planera hur vi tillsammans med barnen ska förbereda genomförandet av Tema Inflytande (t.ex. skylt till "kiosken", organisera barnens listor).

.Aktiviteter:

Aktiviteterna utgår till stor del från de situationer barnen uttryckt att de upplever att vi pedagoger bestämmer. Vår förhoppning är att fler aktiviteter kommer tillkomma i takt med att barnens förståelse för inflytande utvecklas.

Projekt - Varje förmiddag, utom torsdagar, ägnar vi åt att jobba med Tema Inflytande i smågrupper. Aktiviteten i dessa grupper kommer att utgå från det barnen tar upp på introduktionen av Tema Inflytande samt Lpfös riktlinjer.

Lärloggar - Inom projekttiden har vi planerat in att göra lärloggar tillsammans med barnen. 

Ansvarsområden - Varje dag innan lunchen träffas barnen i tre grupper för att duka respektive ta lite extra ansvar för gården och hallen. Detta för att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till ansvarskänsla och respekten för vår gemensamma miljö samt sin förståelse för sambandet mellan ansvar och inflytande.

Lotteri - Varje måndag får ett barn lotta ut platserna som vi ska sitta på under måltiderna för veckan.

Vilan - Ett eller två barn ansvarar för att organisera vilan. De får med handledning av en pedagog fråga vilken sort vila de andra barnen vill ha samt komma med ett förslag på vilka stationer som finns att välja på. Detta gör vi alla dagar utom torsdagar då vi är i skogen. 

Kioskmellis - Två barn ansvarar för att med handledning av en pedagog öppna upp en kiosk på Lilla blå där övriga barn kan "köpa" sitt mellanmål.

Samling - Ett eller flera barn får med handledning av en pedagog planera innehållet i samlingen samt hålla i den.

Beslut kring utflykt - Varje onsdag samlas vi efter mellanmålet för att ta beslut kring torsdagens utflykt. Vi kommer vid dessa tillfällen visa på olika former av demokratiskt beslutsfattande t.ex. omröstning i form av stapeldiagram, handuppräckning, lappar.

Uppföljning:

Systematisk uppföljning av den pedagogiska planeringen Tema Inflytande och hur undervisningen slagit an hos barnen kommer att ske på ALM och Checkpoints. Vi kommer utöver detta ge varandra enskild tid på fredagar för att kontinuerligt kunna följa upp det förändrade vi ser hos barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: