Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv- och läsinlärning 2017/2018

Skapad 2018-02-21 11:30 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi arbetar enligt Trageton-metoden, som innebär att eleverna redan i förskoleklassen skriver på datorer. Eleverna skriver sig till bokstavsinlärning och läsning.
Grundskola F Svenska
Vi arbetar med språksamlingar och att skriva sig till läsning!

Innehåll

I arbetsområdet får eleverna möjlighet att utveckla:

 • sin språkliga medvetenhet. Rim, ramsor, ord, stavelser, språkljud.
 • sin förmåga att koppla ljud till bokstav.
 • sitt intresse för skrivning och läsning.
 • sin förmåga att lyssna på sina kamrater i samtal och i samlingar.
 • sin förmåga att lyssna till högläsning och att berätta om innehållet.
 • sin förmåga att uttrycka sig muntligt så att andra förstår.

Undervisning

Vi kommer under läsåret att arbeta regelbundet med muntliga språksamlingar. Eleverna får möjlighet att leka med språket på flera olika sätt. Högläsning, rim, ramsor och sånger kommer att vara ett naturligt inslag i verksamheten. Eleverna får också börja att använda sig av olika lässtrategier genom arbetet med En läsande klass. 

Vi arbetar utifrån Trageton-metoden som innebär att lära sig läsa genom skrivning, främst på datorer. Eleverna får redan från början använda ordbehandlingsprogrammet och skriva fritt utan krav på stavning. Det innebär att alla elever arbetar utifrån sina egna förutsättningar och på sin egen nivå. De elever som precis har börjat att lära sig bokstäver, startar med att skriva "spökskrift", dvs nonsenstext, och berätta innehållet muntligt. De elever som har börjat att ljuda och läsa korta ord startar med att skriva ord och korta texter direkt. En viktig del i arbetet är den muntliga kommunikationen, därför skriver eleverna ofta parvis vid datorerna. 

Efter höstlovet får eleverna individuellt utformade läsläxor som utgår från varje barns kunskapsnivå. 

För att följa upp kunskaperna hos eleverna genomför vi på vårterminen i F-klassen Ord-lek och Fonolek som är en slags kartläggning över vilka åtgärder som behöver sättas in och hur vi ska arbeta vidare med varje barn. Vi gör också bokstavstester både under höst- och vårterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
  Gr lgr11
 • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
  Gr lgr11
 • successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: