Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2018-02-21 13:29 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syfte: Ge barnen större möjlighet till att få utforska naturvetenskap och teknik i vardagen.

Innehåll

Strävansmål:

  • Öka barnens medvetenhet och förståelse kring naturvetenskap och teknik
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi vill att barnen får möjlighet att utveckla sin nyfikenhet samt förståelse för naturvetenskap och teknik i vardagen. Genom temat naturvetenskap och teknik ger vi barnen möjligheter till att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera, förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkreta material och bild samt andra uttrycksformer.Vi arbetar i smågrupper då lärmiljön blir tryggare och lugnare samt att varje barn får komma till tals och utmanas i att våga kommunicera. 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi är fyra grupper bestående av fem barn och en pedagog. Arbetet i dessa grupper sker en gång i veckan under vårterminen. 

Förberedelser:

Vi i arbetslaget pratar igenom hur vi vill genomföra temat. Den ansvariga pedagogen förbereder material som skall användas för att utmana barnen. 

Aktiviteter:

- Experiment med vardagsteknik
- IKT (skapa film, bilder, internet)
- Fotosyntes
- Utforska naturvetenskapliga processer 
- Skapande

Efterarbete:

Barnen är delaktiga i pedagogiska dokumentationer och reflektioner

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: