Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Jord

Skapad 2018-02-21 14:10 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Under detta tema ska eleverna få undersöka jord på olika sätt. Det är ett spännande arbetsområde där eleverna får använda sina sinnen: hörsel, lukt, syn & känsel. De kommer att dokumentera undersökningar och resultat i en egen anteckningsbok. Deras dokumentation ska sedan användas i samtal och diskussioner. "Med kunskaper om naturen får människan redskap för att [...] kunna bidra till en hållbar utveckling." (Lgr11, 2017: 158)

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt naturvetenskapliga språk, såväl muntligt som skriftligt. De ska få göra enkla undersökningar om jord och på så sätt få möjlighet att ställa frågor om naturen och utveckla en förståelse för naturvetenskapliga arbetsmetoder.

 

Mål och förmågor att arbeta mot

 • Kunna genomföra undersökningar
 • Utveckla förmågan att observera och dokumentera 
 • Använda dokumentationen för att ge exempel på vad jord består av och för att beskriva likheter och skillnader mellan jordarter.
 • Beskriva sina iakttagelser med egenskapsord
 • Dra slutsatser
 • Använda ord och begrepp som är specifika för arbetsområdet. Exempelvis jord, sand, humus och nedbrytning

 

Hur ska vi arbeta?

(Kika gärna på de bifogade uppgifterna)

 • Undersöka sand, lera och humus på olika sätt och med hjälp av olika redskap. Exempelvis observera jordarterna när de är våta, respektive torra. Känna, studera, lukta och skaka för att finna likheter och skillnader.
 • Dokumentera våra resultat skriftligt och med bilder i anteckningsböcker
 • Arbeta tillsammans i mindre grupper
 • Samtala, diskutera och jämföra våra resultat

 

Bedömning - vad ska jag kunna?

 • Kunna genomföra en undersökning
 • Redovisa resultat och dra slutsatser utifrån resultatet
 • Kunna använda din dokumentationen i diskussioner och samtal med kamrater och lärare
 • Temats ord och begrepp såsom jord, sand, lera, humus och nedbrytning
 • Beskriva likheter och skillnader mellan lera, sand och humus
 • Ge exempel på vad jord består av

 

 

Uppgifter

 • Vad finns i jorden?

 • Sand, lera och humus

 • Vi rullar fuktig jord

 • Vi stryker ut fuktig jord

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: