👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pen pals - write letters

Skapad 2018-02-21 14:29 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du ska skriva brev till en brevvän i Georgien på engelska.

Innehåll

Mål/Syfte

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper och förmågor att:

- formulera dig och kommunicera i skrift

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och situation

- stavning, interpunktion, artighetsfraser, andra fasta språkliga uttryck

- grammatik

- att formulera och besvara frågor 

- bearbeta och förbättra texter

- förstå och tolka skriven text

 

Arbetssätt/Metod

Vi kommer att arbeta med området genom att:

- följa instruktioner för hur strukturen av ett brev ser ut

- skriva brev med tydlig struktur (inledning, mitt, avslut)

- läsa brev från brevvän och besvara det

 

Bedömning

Du bedöms efter hur väl du:

- formulerar dig skriftligt med ord, fraser och meningar. (ordval, grammatik, form, struktur, stavning, interpunktion)

- bearbetar och förbättrar din text 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Pen pals - write letters

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Formulera sig i skrift
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar när du skriver dina texter. Din text följer mestadels korrekta grammatiska regler. Din text har en ganska tydlig struktur och ganska bra flyt.
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande med fraser och meningar när du skriver dina texter. Din text följer huvudsakligen korrekta grammatiska regler. Din text har en tydlig struktur med ett relativt varierande språk och bra flyt.
Bearbeta och förbättra
Du gör några enkla förbättring och bearbetning av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Du gör flera förbättringar och bearbetningar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.