👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckenspråk

Skapad 2018-02-21 15:12 i Torsångs skola Borlänge
Under sex veckor ska du som valt teckenspråk på elevens val få lära dig det här.
Grundskola F – 3 Teckenspråk för hörande - elevens val
Teckenspråk - Med teckenspråk får eleverna tillgång till ett helt nytt sätt att formulera sig, visa med kroppsspråket olika känslor, uttrycka sina tankar och känslor. De får möjligheten att kommunicera och bekanta sig med en mycket bredare grupp individer. Teckenspråk kompletterar tal och skrift.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 

Varför just detta?

Undervisningen i ämnet teckenspråk för hörande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i svenskt  teckenspråk och kunskaper om de sammanhang där teckenspråket används samt tilltro till sin förmåga att  använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Teckenspråket är ett stöd för språkutvecklingen som tal och skrift.

Hur ska vi lära oss detta?

* teckna ord

*teckna meningar och räkna hur många ord et är i en mening

* teckna
* lära oss handalfabetet
* se filmer och använda smartboard
* leka memory
* sjunga sånger på teckenspråk

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att uttrycka dig på olika sätt med hjälp av teckenspråk, val av olika strategier samt din delaktighet.

Hur kommer bedömningen att ske?

I undervisningen genom att du visar ord och deltar aktivt.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera på teckenspråk,
    Tn1
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda på teckenspråk,
    Tn1

Matriser

Tn1
Teckenspråk år 1

Jag kan teckna mitt namn

Ja
Nej
Osäker

Jag känner till minst 5 vardagsord

Ja
Nej
Osäker

Jag kan sjunga en sång på teckenspråk

Ja
Nej
Osäker

Jag kan uttrycka mig med hjälp av olika strategier

Ja
Nej
Osäker

Ny rubrik

Ja
Nej
Osäker