Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande LM Stora norrgården 2018

Skapad 2018-02-21 15:34 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Planerade insatser

 • Öka barnens förmåga att kommunicera till lek.
 • Mångkulturellt arbete / modersmålsarbete - synliggöra språken barnen på Stora norr talar. 
 • Fortsätter med barns inflytande ( kulturutflykter och utflykter i närområdet )
 • Öka kunskap om samhället och staden Lund ( vi gör studiebesök)
 • Att skapa intresse för naturen
 • PlanGrön flagg arbete. Återvinning - vi skapar av insamlad å-material. Utställning av våra alster.
 • Verksamhet för blivande 6-åringar. 

 

(Beskriv vilka aktiviteter som kopplas till läroplansmålen. 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Att barnen leker med fler och kan tolka leksignaler.

Att barnen sätter egna gränser och lösa konflikter.

Att barnen fortsätter att göra egna upptäckter i naturen.

Att barnen visar intresse för varandras modersmål.

 

Metodval

Vi fortsätter arbeta med att öka kontaktytorna i barngruppen: dramalekar

Byta ofta matplatser för öka kommunikationen. Använd bokstavsmemory.

utställning / presentera varandras alster 

Plantera med barnen, undersöka småkryp

Studiebesök på Brandstationen

Teaterbesök Alice i underlandet.

Nallesjukhuset

Utflykt med medhavd matsäck

lyssna på barnlåtar på olika språk, hälsningsfraser på barnens hemspråk, 

6-årsverksamhet /bokstäver, experiment, dokumentera i boke

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: