Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Area och omkrets

Skapad 2018-02-21 18:00 i Mörsils skola F-9 Åre
omkrets, area och skala för årskurs 3
Grundskola 3 Matematik
Nu ska du att få jämföra, mäta och räkna ut sträckan runt olika figurer, omkrets. Du kommer också att få titta på olika figurers yta, area och räkna ut den.

Innehåll

Mål 

När vi är klara med arbetsområdet omkrets, area och skala ska du...

 • kunna använda linjal vid mätning av sträckor
 • kunna mäta längder, med särskilt fokus på längden runt en figur, omkretsen
 • kunna mäta en ytas storlek, area
 • kunna jämföra olika areor
 • kunna begreppen; area, omkrets, centimeter, 

Undervisning 

Vi kommer att arbeta med området omkrets, area och skala 
För att uppnå målen kommer du att få...

 • genomgångar och lärarledda instruktioner
 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • arbeta enskilt, i par, i grupper
 • diskutera matematik på olika sätt
 • arbeta med laborativt material
 • arbeta i matteboken.

 

Bedömning 

Dina kunskaper i matematik kommer att bedömas utifrån din delaktighet i diskussioner/ gruppuppgifter och din delaktighet under lektionstid och på genomgångar.

Uppgifter

 • Omkrets och area

 • Omkrets och area

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: