Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massa och vinklar

Skapad 2018-02-22 09:07 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Mål för kapitlet

Du kommer att få utveckla kunskaper om: 

 • att enhetsomvandla massa
 • att jämföra, uppskatta och mäta massa
 • att jämföra, uppskatta och mäta vinklar
 • att rita vinklar
 • att beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar

Undervisning

Du kommer att få:

 • lyssna på genomgångar
 • diskutera (både i grupp och enskilt)
 • arbeta i Koll på matematik
 • arbeta med problemlösning
 • arbeta med arbetsblad
 • spela mattespel
 • träna med Bingel

   

Arbetet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

Problemlösning

 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begrepp

 • reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda till exempel när man väger ett brev
 • känna igen spetsig, trubbig och rät vinkel
 • hantera enhetsbyten inom storheten massa

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

 • kapitlets begrepp
 • prefixen milli, hekto och kilo

Metod

 • jämföra och storleksordna massor
 • göra rimliga uppskattningar av massa
 • mäta massa
 • mäta vinklar
 • använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar

Kommunikation och resonemang

 • rita vinklar
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • beskriva/redovisa kunskaper som har med massa och vinklar att göra på olika sätt, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om massa och vinklar

 

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

massa

vinkel

vinkelsumma

vinkelspets

vinkelbåge

vinkelben

grader

spetsig vinkel

rät vinkel

trubbig vinkel

vinkelhake

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: