👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt 2018

Skapad 2018-02-22 10:44 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 4 Engelska
Att lära ett nytt språk är roligt! Vi kommer att arbeta med The book about me på ett varierat sätt och lära genom att sjunga, leka, lära nya ord och grammatik, läsa, lyssna och samtala. Här ser ni vad vi kommer arbeta med under vårterminen.

Innehåll

Det här ska vi lära 

 

My room v. 3-4

Lära sig olika ord för möbler

Kunna beskriva sitt rum

Kunna använda there is/there are, there isn´t /there aren´tMy house v. 5-6

Lära sig husord

Lära sig beskriva sitt hus muntligt och skriftligt

Kunna säga sin adress och telefonnummer

Kunna räkneorden 11-20 samt tiotalen upp till hundra

Kunna använda några prepositioner


Repetition och förhör v. 7-8

Förhör fredag 23/2

 

Vecka 10 gå igenom diagnos, repetera och träna mera.

 

My spare time v. 11-12

Lära sig namn på sporter, saker man kan samla på och instrument

Lära sig att använda Yes, I do /No I don´t

Kunna berätta om sin fritid muntligt och skriftligt

Repetera veckodagarna

 

13 halv vecka

14 påsklov

 

My classroom v. 15-16

Lära sig klassrumsord och namnen på några skolämnen

Kunna beskriva sitt klassrum och sin klass muntligt och skriftligt

 

Muntlig träning v. 17-18

Teatern Goldilocks and the three bears 

 

My friends v. 19-20

Kunna intervjua en kompis och sedan berätta om kompisen

Kunna använda verbens form i tredje person

 

Repetition+ muntlig presentation v. 21-22

Vi repeterar grammatik och ämnesområden genom att titta tillbaka i boken. 

Börja göra en muntlig presentation om sig själv utifrån bokens kapitel.

Skriftligt förhör på grammatik fredag 1 juni. 

 

Vecka 23-24

Redovisningar av muntlig presentation

Därefter kommer återstoden av tiden ägnas åt repetition, textbearbetning, teater, spel och andra lustfyllda sätt att befästa vad vi arbetat med under året. 

 

 

Så här ska vi jobba

 • vi arbetar med läromedlet The book about med på olika sätt, exempelvis läsa, översätta, träna ord och meningar och till sist skriva lite längre texter
 • sånger, korsord, spel och lekar för att befästa ord, uttryck och meningar
 • grammatik och olika ämnesområden i arbetsboken och på lösblad
 • undervisning i helklass, enskilt arbete, pararbete och arbete i grupper
 • vi arbetar med varje kapitel i åtminstone två veckor för att hinna repetera och befästa det vi lär oss
 • när vi arbetat med några kapitel repeterar vi vad vi lärt oss och har därefter ett förhör för att se att det sitter

 

Så här ska du få visa

 • vid samtal med klasskamrater och lärare i klassrummet
 • vid textbearbetning då vi läser och översätter texter
 • i din arbetsbok där du får skriva meningar och texter
 • vid lekar, spel och sånger
 • vid skriftliga och muntliga förhör

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska kap 7 och 8

Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du kan skriva talen upp till hundra.
Du kan skriva med hel mening vad du har för telefonnummer och adress.
Du kan några prepositioner.
Du kan använda dig av there is/there are och I have got/ I haven´t got på ett rätt sätt.
Du stavar engelska ord korrekt.
Du kan ord för rum, hus och trädgård.
Du kan på egen hand skriva en text där du beskriver ett rum.