Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Torka aldrig tårar utan handskar

Skapad 2018-02-22 11:59 i Hälsinggårdsskolan Falun
Ett litet ämnesövergripande arbete inom svenska och religion
Grundskola 9 Svenska
Att utifrån filmen "Torka aldrig tårar utan handskar", skriva en uppsats där budskap, syfte framgår tydligt.

Innehåll

Syfte

* Kunna förstå, tolka och analysera texter från olika medier genom budskap, tema, motiv och syfte.

* Lära om människors villkor, identitet och livsfrågor i skönlitterära verk.

* Känna till verk och dess författare och historiska och kulturella sammanhang de tillkommit i.

* Hur olika livsfrågor, relationer, kärlek och sexualitet skildras inom populärkulturen. 

Konkretisering av mål

Eleven skall kunna:

* Utifrån egna erfarenheter tolka och resonera kring budskap och livsfrågor i filmen, samt kopplingar mellan verket och upphovsmannen.

* Kunna skriva olika slags texter med språklig variation, fungerande textbindning och fungerande språkliga strukturer.

* Kunna resonera om verket och kopplingen till dess upphovsman.

Arbetssätt

Vi kommer att titta på filmen "Torka aldrig tårar utan handskar" av Jonas Gardell uppdelat i tre delar. Efter varje del ha en liten diskussion om det vi har sett. När vi är klara kommer vi avsluta med en skrivuppgift där eleverna utifrån filmen ska skriva en uppsats. Om en speciell scen ur filmen eller en företeelse de fastnat för.

Bedömning

Bedömning sker utifrån matrisen kopplat till området. Se nedan.

Matriser

Sv
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Når ej målen
E
C
A
Tolka & analysera
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra (...) underbyggda resonemang om (...) i olika verk.
enkla och till viss del tydligt framträdande budskap
utvecklade och relativt väl tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Verket upphovsmannen
Eleven kan också föra (...) resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
enkla
utvecklade
välutvecklade
Verket upphovsmannen
Eleven drar då (...) underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
till viss del
relativt väl
väl
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med (...) språklig variation, (...) textbindning samt (...) fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: