Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2018-02-22 20:45 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Skriv en novell. Se instruktion i Classroom

Uppgifter

  • Min novell

Matriser

Sv SvA
Lärandematris novell

Jag...

>
>
>
NOVELLENS INNEHÅLL
skriver berättande texter med gestaltande beskrivningar och berättargrepp som är
beskriver personer, miljöer och händelser på ett ganska ytligt sätt, t.ex. beskriver du endast personernas yttre. beskriver miljön på ett enkelt sätt. enkla
beskriver personer, miljöer och händelser på ett ganska utvecklat sätt, t.ex. beskriver du personers egenskaper. beskriver miljön på ett utvecklat sätt med passande adjektiv. utvecklade
beskriver personer, miljöer och händelser på ett utvecklat och fyndigt sätt, t.ex. beskriver du personers egenskaper och inre tankar. beskriver miljön på ett välutvecklat sätt med passande och välfunna adjektiv. välutvecklade
NOVELLENS UPPBYGGNAD
har en dramaturgi med en
bygger upp en konflikt som är enkel och konkret. följer i någon mån den dramatiska kurvan. enkel uppbyggnad
bygger upp en konflikt som är ganska fängslande. Min text har en struktur som passar en novell, dvs. jag följer den dramatiska kurvan på ett ganska effektivt sätt. relativt komplex uppbyggnad
bygger upp en konflikt som är fängslande och gör läsaren engagerad. Min text har en struktur som passar en novell, dvs. jag följer den dramatiska kurvan på ett effektivt och överraskande sätt. komplex uppbyggnad
SAMBANDSORD
har en textbindning som är
skriver en i huvudsak sammanhängande text och har enkel textbindning. Mina meningar är ganska korta och består mest av huvudsatser. enkel
skriver en sammanhängande text och har utvecklad textbindning, dvs. mina meningar är ibland ganska långa och består ofta av huvudsats och bisats som bundits ihop på ett snyggt sätt med ord som t.ex. eftersom, för att, trots att, men, dock. Min text är styckeindelad. utvecklad
skriver en sammanhängande text med välutvecklad text­ bindning, dvs. mina meningar är ganska långa och består ofta av huvudsats och bisats som bundits ihop på ett snyggt sätt med ord som t.ex. eftersom, för att, trots att, men, dock. Min text är styckeindelad på ett passande sätt. välutvecklad
SKRIVNORMER OCH STRUKTUR
Du anpassar ditt skrivande till språkliga normer och strukturer på ett
följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken när jag skriver. i huvudsak fungerande sätt
följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken när jag skriver växlar ibland mellan berättande delar och dialoger. relativt väl fungerande sätt
följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken när jag skriver. växlar ofta mellan berättande, dialog och inre monolog. väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: