Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägenheten

Skapad 2018-02-23 09:13 i Bräcke förskola Kungälv
Förskola
Lekmiljön Lägenheten inbjuder till rollekar.

Innehåll

Pedagogisk planering Lägenheten

Lekmiljön lägenheten använd både till rollekar från det vardagliga livet men också leks det mycket fantasilekar här. Lekar som leks i lägenheten är tex; doktor, snickare, familj, café, och superhjältelekar. Vi upplever att leken oftast är konstruktiv och dynamisk i denna lekmiljö och barnen känns glada. Det är en lekmilö där barnen kan samlas över åldersspann och alla får känna sig viktiga och bidra till att leken ”växer”.

Leken är inkluderande. Nya barn som kommer in i lägenheten får oftast frågan om de vill vara med och förslag på karaktär. Yngre barn bjuds med/tar sig in på sina villkor och leken för dem blir ofta väldigt kravlös, de blir t ex patienter i en sjukdomslek eller passagerare i en reselek.

Hänsyn tas till varandra, de pratar mycket kring hur leken skall fortgå och är lyhörda inför kompisarnas åsikter.

Leken är konstruktiv. Leken byggs ofta framåt och den utvecklas till att bli mer avancerad i form av fler karaktärer, fler egenskaper hos karaktärerna och fler yttre händelser som påverkar karaktärerna.

Konflikter är till för att utveckla oss, barnen får lära sig att det är ingen fara i att tycka olika och att ibland bli osams, det farliga är när vi inte har förmågan till att igen komma överens. Här behöver barnen ofta stöd genom att vi pedagoger är med i ”pratet” och ställer öppna frågor (vad hände? hur kände du? hur tror du kompisen kände? hur skulle man kunna göra för att bli sams och fortsätta leken?) för att hjälpa dem att få syn på vad konflikten handlar om och hur de kan ta sig vidare.

 

Förskolans uppdrag

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Lpfö -98 rev -16

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: