Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt årstiderna

Skapad 2018-02-23 10:07 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Vi vill utmana barnens intresse för skapande och växter genom att uppmärksamma årstidsväxlingar.

Innehåll

Nuläge

Vi har i vår barngrupp observerat att det finns en lust och en upptäckarglädje för växter och skapande. 

Barnen är i åldern 1-2 år.

 

Mål

- Att få utmaningar i sitt eget skapande.

- Skapa en årstidasvägg. 

- Att barnen ska få följa hur växter gror och växer.

 

Syfte

Vårt syfte med projektet är att uppnå våra strävans mål enligt läroplanen för att ge barnen en stimulerande och lärorik vardag på förskolan. Synliggöra hur naturen förändras under året. Barnens intesse för skapande lyfts och blir en del i processen. Vi vill visa för barnen att det är lätt att odla själv och därmed påvisar vi också att vi värnar om naturen och vår närmiljö samt hälsa. Vi vill att barnen ska få vetskap om var maten kommer ifrån. 

 

Genomförande

Vi kommer att skapa en årstidsvägg med hjälp av bland annat en ryamatta. Där kommer vi sedan att kunna sätta upp barnens alla olika alster och skapelser kopplat till naturen och årstider. Vårt bilrum kommer vi att göra om till ett växtrum där vi kommer att plantera och odla olika växter som vi även kan förtära tex groddar, krasse, potatis. Växterna behöver olika förutsättningar för att växa därför kommer vi att använda oss av återvunnet material att odla i som tex barnmatsburkar, mjölkförpackningar, äggkartonger. Under tiden det finns snö kommer vi ta in och smälta den och vattna växterna med. I odlingsummet kommer vi även att sätta upp bilder på tecken som är representativt för varje årstid. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer kontinuerligt följa upp och dokumentera under projektets gång. Det kommer att dokumenteras genom film, bild och observationer. Vi gör detta för att barnen ska få syn på sitt eget lärande. Alla i arbetslaget har ansvar för att dokumentationen utförs. Dokumentationen behövs också för att personalen ska kunna utvärdera verksamheten.

 

Ansvar

Alla på avdelningen har ansvar för projektet.

 

Uppföljning

Vi gör en kontinuerlig uppföljning under projektets gång. När vi följer upp projektet så ser vi hur vi kan gå vidare och ge barnen nya utmaningar.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: