Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, väder och luft, år 4, ht 17

Skapad 2018-02-23 10:18 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Fysik Biologi Kemi
Vi ska lära oss om hur det blir olika väder, olika väderfenomen samt mer om vattnets kretslopp.

Innehåll

Till dig som elev:

Vi kommer att arbeta med temat Vatten, väder och luft. Vi kommer bland annat att gå igenom och lära oss om hur och varför olika väderfenomen uppstår, vattnets egenskaper och kretslopp samt människans beroende och på påverkan av naturen.

Arbetsområdet

Varför regnar det? Finns det oändligt mycket vatten? Varför har vi olika väderfenomen? Hur påverkar människan naturen och hur/varför är vi beroende av naturen?

Mål

Du ska efter avslutat tema kunna:

* ge exempel på människans beroende och påverkan av naturen

*förklara några olika väder

*göra en enkelt partikellmodell

*förklara vattnets egenskaper och kretslopp

*luftens egenskaper

Arbetssätt

Vi kommer ha genomgångar, se på film, göra experiment

Redovisningsform

Dina kunskaper kommer att redovisas i muntliga diskussioner samt skriftligt prov.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur du uppfyller målen ovan.

 

Syfte

Kunskapskrav

 • Du kan prata om och diskutera saker som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Det visar du genom att ställa frågor och svara på frågor. Detta för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Du kan förklara och visa uppbyggnaden av några olika molekyler, tex vatten och koldioxid
 • Du kan genom enkla resonemang förklara uppbyggnaden av luft och vatten samt relatera det till bla fotsyntesen, förbränning.
 • Du kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Vatten, luft och väder år 4 ht 17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologi: Natur och samhälle
 • Bi  4-6
Du kan prata om och diskutera saker som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. Det visar du genom att ställa frågor och svara på frågor. Detta för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemin i naturen
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du kan förklara och visa uppbyggnaden av några olika molekyler, tex vatten och koldioxid
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du kan genom enkla resonemang förklara uppbyggnaden av luft och vatten samt relatera det till bla fotsyntesen, förbränning.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Dokumentation
 • Bi  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
Du kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Användning av källor/källkritik
 • Bi  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: