Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från jord till bord

Skapad 2018-02-23 10:30 i Förskolan Körvelgatan 2 Fristående förskolor
Förskola
Nästan allt vi äter kommer från jord, men hur går hela processen till? Ett roligt och lärorikt projekt!

Innehåll

Tema: Från jord till bord. Vi börjar med projektet i april tillsvidare.

Mål: Vi vill öka medvetenheten om mat och ge kunskap om djur och växter på ett roligt och kreativt sätt! Genom att plantera med barnen kommer vi ge dem en inblick om hur det går till att plantera och sköta växter som sedan förhoppningsvis hamnar på våra tallrikar.

Syfte: Nästan allt vi äter kommer från växtriket. Vi vill därför att barnen ska förstå hela processen. Vart kommer all mat ifrån? De ska få en inblick om hur det går till. Frågar man ett barn vad maten kommer ifrån svarar de ofta " affären". Vi vill vidga deras vyer och sätta igång lite tankar om miljön.

Metod: Vi kommer att tillsammans med barnen plantera grönsaker och bär, som vi tar hand om genom att vattna och se till att det får solljus. Förhoppningsvis kommer vi att kunna odla på takgården. På samlingarna ska det pratas om basvaror som t.ex ägg och mjölk. Vart kommer mjölken ifrån? Hur går det till? Fokusord ska också med! Fokus på ord som kommer att användas mycket, som t.ex jord, vatten och luft. Vilka djur bor i jorden? Vad behövs det för att t.ex en grönsak ska växa? Lite kunskap och lärande om kretsloppet på ett sätt som barn kan förstå.

När våra grönsaker/bär växt färdigt så gör vi soppa och bakar paj tillsammans med barnen. I april har vi även vårstädning, så det blir lite miljötänkande kring det. Spännande!

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: