Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott f-klass vt-18 period 2

Skapad 2018-02-23 14:46 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola F Idrott och hälsa
Generativ fråga: Vad skulle hända om vi bara satt still, hela tiden?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Viktigt att förstå varför det är bra att vara fysiskt aktiv.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Etiska perspektivet - kunna göra egna ställningstaganden

Vad ska eleven förstå efteråt?

Vikten av rörelse för att må bra samt att samarbete behövs för att kunna nå ett mål.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp:  koner, ribbstol, klättra, kräla, krypa

Eleven ska kunna följande fakta: motorik, lag

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Samarbeta med varandra, arbeta i ett lag, grovmotoriska rörelser

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Vad händer med mig om jag inte rör på mig?

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Samarbete mellan elever. Kunna utföra uppgifter tillsammans.. Förmågan att röra sig grovmotoriskt.

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Löpande under lektionstillfällen

Summativ bedömning: Ej aktiuellt

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Genom observationer av tidigare lektioner.

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Uppvärmning

Samarbetsövningar

Grovmotoriska rörelser i motorikbanan

 

Avslutning

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Gymnastiksal

Följande material och tekniker används: olika redskap som finns i gymnastiksalen. Se uppgifterna.

 

 

Uppgifter

 • Samarbetsövningar

 • Uppvärmning

 • Avslutning

 • Välta koner

 • Motorikbana

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: