Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2018-02-23 15:04 i Källviks förskola Halmstad
Förskola
Arbetet 2017 - 2018 med vår barngrupp Utforskarna

Innehåll

Våra fem sinnen

Vi vill fortsätta ha ett gemensamt tema på Källviks förskola för att det kan öka möjligheterna till samarbete, gemenskap och inspiration över avdelningarna. 

Sinnesupplevelser är viktigt för förskolebarns lärande och vi hoppas erbjuda barnen detta  av olika slag. 

Konkretisering av utvalda mål från lpfö-98 rev.2016

Språk

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

- utvecklar sin förmåga att lyssna,reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv 

Konkretisering: vi förväntar oss att barnen stärks i  sin språkutveckling  genom sinnesupplevelser, vi vill ge möjligheten för barnen att utforska nyanser i orden, välja aktiviteter där vi utmanar barnen att leda varandra.

Matematik 

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

- utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Konkretisering: vi arbetar medvetet för att synliggöra matematiken i lek och aktiviteter. Vi är ”matematiska modeller”; vi sätter ord på de matematiska begreppen, väljer matte-material till temat som är undersökningsbart och skapar matematiska miljöer. 

 

Uttryckssätt 

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Konkretisering: sinnen bjuder in till mängder av uttrycksformer men vi väljer att fokusera på rörelse, musik och drama.

Delaktighet/ Inflytande över sitt eget lärande

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

- utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

Konkretisering: vi vill möjliggöra för barnen att själva kunna se och följa sitt lärande genom att bjuda in barnen i dokumentationsarbetet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: