Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema fåglar

Skapad 2018-02-23 15:37 i Kärna skola Kungälv
Grundskola F – 9
Temaarbete fåglar

Innehåll

Fåglar
1.      Talgoxe  
2.      Pilfink
3.      Blåmes
4.      Gulsparv
5.      Domherre
6.      Koltrast
7.      Grönfink
8.      Gråsparv
9.      Grönsiska
10.   Nötväcka
11.   Sidensvans
12.   Gråsiska
13.   Rödhake
14.   Nötskrika
15.   Björktrast
16.   Ormvråk
17.   Större hackspett
18.   Bergfink
19.   Entita
20.   Bofink

 

 
1.      Läs om fåglar i Biologiboken på sidorna 74-77 och gör sidan 31 i arbetsboken om Biologi. Jämför dina svar med en klasskompis och diskutera om ni svarat olika på någon av frågorna.

 
2.      Välj några fågelarter från listan och skriv fakta om dem.

 
·        Beskriv utseendet

 
·        Föda (mat)

 
·        Hur ser äggen ut?

 
·        Biotop (boplats) bor fågeln i skogen, vid havet eller någon annanstans.

 
·        En intressant fakta som kanske förvånar!

 
·        Rita av fågeln eller skriv ut en bild att sätta vid din text.
 
Träna fågelarter på  skolplus.se/fåglar


 
3.      Lyssna på fåglarnas sång! 

Talgoxe, domherre, rödhake, koltrast, bofink. 

Lär dig känna igen deras läte! Inspelningar finns på ne.se.
 
(Ni kan logga in på ne.se hemifrån. Gör så här:
sök kungälvs databaser
leta upp Nationalencyklopedien
logga in med numret på baksidan av bibliotekskortet!
 
Fiffigt! Eller hur!

 

 

Här kan du hitta fakta om fåglar:

 

www.ne.se

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar.269.html

 

Skriv ner  och arbeta (klistra in bilder, rita teckningar osv) i en fågelbok som vi tar med ut på fågelskådning v 9.

Matriser

Tema fåglar åk 6

E
C
A
Förmågan att samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor Fakta och detaljer kring fåglar
Formulerar frågor kring ämnet fåglar.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor Vad skulle hända om... Vad skulle hänt om inte...
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Förmågan att föra resonemang om källornas användbarhet.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner, anpassade till sammanhanget.
Dina diskussioner har viss anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har relativt god anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till sammanhanget.
Du skapar texter med viss anpassning.
Du skapar texter med relativt god anpassning.
Du skapar texter med god anpassning.
Förmågan att genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att själv formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till formuleringen.
Du formulerar själv, men man behöver bearbeta dina planeringar något.
Du formulerar själv fungerande planeringar.
Förmågan att använda utrustningen på ett fungerande sätt.
Du använder ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt och effektivt.
Förmågan att resonera kring likheter och skillnader och vad de kan bero på
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Förmågan att dokumentera undersökningar med text och bild.
Du gör enkla dokumentationer. T ex försöket med olja, exkursionen, fakta, redovisning av film osv
Du gör utvecklade dokumentationer. T ex försöket med olja, exkursionen, fakta, redovisning av film osv
Du gör välutvecklade dokumentationer. T ex försöket med olja, exkursionen, fakta, redovisning av film osv

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

E
C
A
Förmågan att berätta om fåglarnas utveckling.
Du kan berätta om fåglarnas utveckling.
Du kan berätta om fåglarnas utveckling.
Du kan berätta om fåglarnas utveckling.
Förmågan att uppmärksamma hur olika fågelarter anpassar sig till olika livsmiljöer.
Du ger exempel på anpassningar.
Du visar på samband kring olika anpassningar.
Du visar på mönster i fåglarnas anpassningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: