Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surrealism åk 9

Skapad 2018-02-25 17:42 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Fakta om surrealismen som konstriktning, skiss, egen målning.
Grundskola 9 Bild
Arbetsområdet går ut på att ta reda på fakta om surrealismen och göra en egen surrealistisk målning.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

• skapa   med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Aktiviteter

Du ska själv framställa en surrealistisk bild i valfritt material.

Du ska ge respons på en kamrats bild under arbetets gång, dokumentera enkelt och lämna in.

Du ska delta aktivt i en slutredovisning.

Bedömning av förmågor.

Din förmåga att tillämpa materialet på ett idérikt sätt, pröva och variera.

Din förmåga att lösa problem som uppstår i bildarbetet, tekniskt och idémässigt.

Din förmåga att visa ditt lärande och reflektera över det.

Din förmåga att tolka bilder.

Matriser

Bl
Bildmatris till uppgiften ”Surrealism”

BILDMATRIS, årskurs 7-9

Bedömning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéer, inspiration
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Framställa och kommunicera
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Lösa problem (Arbetsprocessen)
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Tolka
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: