Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 18 - PP - Tekniska lösningar i vardagen

Skapad 2018-02-25 19:59 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik
Teknik kan beskrivas som något människan utvecklat för att förbättra något. I skolan studerar vi tekniska lösningar och de arbetssätt som används vid teknikarbete. När man ska förklara teknik använder man texter, skisser, ritningar och modeller. I det här projektet kommer du att få lära dig mer om det tekniska arbetssättet och det mängder av tekniska lösningar som finns i din vardag och ditt hem.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

begreppsliga förmåga

 • förstå och använda begrepp inom teknik

kommunikativa förmåga

 • beskriva och förklara enkla tekniska lösningar

procedurförmågan 

 • göra en skiss 

 

 

Arbetsområdet

Vi kommer att läsa om och titta på olika vardagliga föremål som består av rörliga delar. Du ska få lära dig om hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. Du kommer också att få lära dig om de fem enkla maskinerna och hur de ingår i alla tekniska lösningar och bildar olika tekniska system som t.ex. en klädnypa eller cykel. I samband med det kommer du att få lära dig ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar och hur man använder sig av skisser, ritningar och modeller för att förklara teknik.

 

Centrala begrepp 
tekniskt system, komponent, symboler, skiss, ritning, modell, kilen, hävstången, lutande planet, hjulet, skruven, fästpunkt, vridningspunkt

Arbetssätt

 • läsa och bearbeta faktatexter
 • arbeta med övningsblad
 • öva på att göra skisser
 • ha gruppdiskussioner
 • titta på olika föremål 

Detta kommer att bedömas...

Du kommer i en skriftlig examination få visa att du kan... 

 • förklara hur olika mekanismer fungerar t.ex. hävstången, kilen, lutande planet, hjulet och skruven
 • berätta om olika tekniska system som t.ex. cykeln, klädnypan eller skottkärran
 • förklara teknik med hjälp av skiss eller ritning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
VT18 - pp - Tekniska lösningar i vardagen

------------>
------------>
------------>
------------>
Tekniska lösningar
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några delar i dem samarbetar.
Jag kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några delar i dem samarbetar t.ex. hävstången, lutande planet, skruven, kilen och hjulet.
Jag kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några delar i dem samarbetar t.ex. hävstången, lutande planet, skruven, kilen och hjulet.
Jag kan förklara flera olika enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några delar i dem samarbetar t.ex. hävstången, lutande planet, skruven, kilen och hjulet.
Dokumentation
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan göra en enkel skiss för att visa hur delar av en konstruktion är uppbyggd eller används.
Jag kan göra en enkel skiss för att visa hur delar av en konstruktion är uppbyggd eller används.
Jag kan göra en utvecklad skiss som till stor del visar hur en konstruktion är uppbyggd eller används.
Jag kan göra en välutvecklad skiss som på ett enkelt och tydligt sätt visar hur en konstruktion är uppbyggd eller används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: