Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet åk 9 2018

Skapad 2018-02-25 20:06 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Vad är det som gör att du kan känna, tänka, minnas , prata och röra olika delar av din kropp? Svaret är din hjärna som innehåller ungefär hundra miljarder nervceller. Det är deras samarbete som skapar hela din personlighet. Tillsammans med övriga nervsystemet styr hjärnan din kropp.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna använda rätt begrepp och förklara biologiska samband i ditt nervsystem.

Innehåll

Begrepp:

nervimpuls, synaps, centrala och perifera nervsystemet, självständiga nervsystemet, storhjärna, hjärnhinnor, hjärnbark, hjärnbalk, hjärnstam, lillhjärna, reflex, viljestyrd rörelse, hjärncentra, sensorisk och motorisk nerv, korttids- och långtidsminne, luktsinnescell, grundsmaker, smaklök, känselkropp, synsinnescell, synnerv, syncentrum, hornhinna, pupill, lins, ackommodation, glaskropp, näthinna, trumhinna, hörselben, hörselsnäcka, hörselnerv, hörselcentrum, tinnitus, båggångar, hormon, hypofysen, epilepsi, dyslexi, ADHD, panikångest, demens, belöningssystem, missbruk, beroende

 

Genomförande

Du ska utifrån en mall arbeta med olika avsnitt. Du läser, ser olika filmer och har övningar. Allt du vill sammanfattar du i mallen.

Redovisning

Du visar kunskaper under lektioner och vid det avslutande provet. Vid provet får du ha med en "fusklapp" som du har skrivit utifrån din mall.

Elevinflytande

Du har goda möjligheter att på ett självständigt sätt arbeta med och prioritera olika delar i din mall.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att använda begrepp och förklara samband.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: